PRO ŠKOLY


Jsou vaši žáci na internetu v bezpečí? Dokážou se ubránit kyberšikaně, ví, co je to kybergrooming?

Výsledky průzkumu Univerzity Palackého říkají, že kyberšikaně je vystaveno každé třetí dítě. Téměř polovina dětí je každoročně oslovována neznámými lidmi na internetu se žádostí o osobní schůzku. Každé desáté dítě také umísťuje na internet své intimní fotografie a videa...

Podpořte bezpečnost vašich žáků a ukažte jim online kurz 7 lekcí, které z tebe udělají mistra internetové bezpečnostiJe zdarma, trvá 42 minut a má přes 2000 spokojených absolventů. Kurz vznikl v spolupráci s odborníky z E-bezpečí a Zodpovedne.sk. Při lekcích naleznete další materiály k jednotlivým tématům pro hlubší studium.Co řekli odborníci

"Projekt Webrangers, do kterého se náš tým již třetím rokem aktivně zapojuje, je příkladem velmi dobrého peer programu zaměřeného na prevenci rizikového chování v online prostředích. Cílem projektu je nejenom upozornit děti a jejich rodiče na potenciální rizika, která jsou s internetem spojena, ale také motivovat žáky k pozitivnímu využívání technologií. Výstupy projektu práce web rangerů umožňují rozšiřovat povědomí o bezpečném používání online technologií a to nejen mezi děti, ale také rodiče."


dr. Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-Bezpečí

Univerzita Palackého v Olomouci"Google dlouhodobě usiluje o to, aby byl internet bezpečným místem pro všechny uživatele. Nápad na program Web Rangers se poprvé zrodil u našich kolegů v Izraeli před 4 lety, kde se dočkají obrovského úspěchu. Program vychází ze skutečnosti, že nejefektivnější je, když si děti sdílejí své znalosti navzájem. Moc nás těší, že jsme program Web Rangers mohli přinést také do České republiky, a podpořit tak povědomí o bezpečném používaní internetu.“ 


Michal Zachar, Google


Víc o našem partnerovi, projektu E-bezpečí

Projekt E-Bezpečí je národním projektem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se zaměřuje na rizikové chování dětí a dospělých v prostředí internetu. Lektorský tým projektu realizuje terénní preventivní programy pro žáky, učitele a rodiče přímo v prostředí škol, rovněž provozuje (ve spolupráci s Policií ČR, Linkou bezpečí, Seznam.cz a dalšími institucemi) online poradnu, která ročně řeší více než 250 případů zneužití internetových služeb. Další dlouhodobou aktivitou projektu je výzkum, který monitoruje prevalenci rizikových jevů (kyberšikana, sexting, kybergrooming apod.) v populaci českých dětí.


Víc o našem partnerovi, projektu Zodpovedne.sk

Projekt Zodpovedne.sk vznikl v roce 2007 z iniciativy eSlovensko o.z., která je lídrem na Slovensku v rámci ochrany dětí ve virtuálním prostoru. Klíčovými partnery projektu Zodpovedne.sk jsou taky MŠVVaŠ, MV SR a Linka detskej istoty, n.o. Mezi další projekty v této oblasti patří: Pomoc.sk, Stopline.sk, Ovce.sk, Nehejtuj.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, projekt Deti v sieti a jiné. Projekty získaly víc než 20 slovenských a světových ocenění.